Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna Przedszkola Miejskiego nr 200 w Łodzi jest organem kolegialnym przedszkola.

W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.

Rada pedagogiczna działa w przedszkolu na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

  • zatwierdzanie planów pracy przedszkola
  • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych
  • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
  • podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków.

Rada Pedagogiczna opiniuje:

organizację pracy przedszkola

projekt planu finansowego przedszkola

wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

propozycje dyrektora o przyznanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie przez nauczyciela

lub osobę prowadzącą zajęcia dodatkowe, przed dopuszczeniem do użytku w przedszkolu przez dyrektora.

Zakresy obowiązków wszystkich pracowników znajdują się w Statucie Przedszkola

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole miejskie nr 200 w Łodzi
odpowiada: Mariola Niepsuj
data: 29-03-2021
wytworzył: Mariola Niepsuj
data: 29-03-2021
data: 29-03-2021
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 13-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 791